PMIF programos stebėsenos komitetas yra iš kompetentingų institucijų ir (ar) organizacijų atstovų  sudarytas komitetas, atliekantis projektų atrankos ir projektų bei PMIF programos įgyvendinimo priežiūros funkcijas.


Aktuali PMIF programos stebėsenos komiteto sudėtis:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-535

Patvirtinimas:2015-08-05 įsakymas Nr. A1-454 
Pakeitimas: 2015-12-17 įsakymas Nr. A1-765
Pakeitimas: 2016-08-10 įsakymas Nr. A1-426
Pakeitimas: 2017-01-11 įsakymas Nr. A1-17
Pakeitimas: 2018-03-02 įsakymas Nr. A1-80 
Pakeitimas: 2018-06-13 įsakymas Nr. A1-281
Pakeitimas: 2019-03-21 įsakymas Nr. A1-160