Atsakingosios ir įgaliotosios institucijų metiniai komunikacijos planai:

 • Ataskaitinių metų 2015 m. spalio 16 d. - 2016 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2016 m. spalio 16 d. - 2017 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2017 m. spalio 16 d. - 2018 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2018 m. spalio 16 d. - 2019 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2019 m. spalio 16 d. - 2020 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2020 m. spalio 16 d. - 2021 m. spalio 15 d. planas
 • Ataskaitinių metų 2021 m. spalio 16 d. - 2022 m. spalio 15 d. planas 
 • Ataskaitinių metų 2022 m. spalio 16 d. - 2023 m. spalio 15 d. planas 

 PMIF žiniasklaidoje:

PMIF radijo laidose:

PMIF video reportažuose:

 • Informacinis video apie užsieniečių integracijos centrus, finansuojamus Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis:
 • trumpa video versija lietuvių kalba: video
 • trumpa video versija anglų kalba: video

 

PMIF VIEŠINIMO REIKALAVIMAI:

PMIF viešinimo reikalavimus rasite čia

PMIF logotipas čia  arba čia 

Aktualūs ES teisės aktai:

 • 2014 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1048/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams
 • 2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1049/2014 dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos