Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos Instrukcija
Avanso mokėjimo prašymas PMIF Instrukcija
Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo forma, iki 2018 m. 12 mėn. 31 -
DU priskaitymo ir išmokėjimo pažyma nuo 2019-01-01 1 sutarties tipas Instrukcija
DU priskaitymo ir išmokėjimo pažyma nuo 2019-01-01 keli sutarties tipai Instrukcija
Kvietimas NPO dėl pirkimų PMIF Instrukcija
Laikaraštis PMIF -
Mokėjimo prašymas PMIF Instrukcija
Mokėjimo prašymų teikimo grafikas PMIF -
Projekto dalyvio apklausos anketa Instrukcija
Projekto pirkimų planas PMIF Instrukcija
Paraiška iki 2020-05-30 Instrukcija
Paraiška nuo 2020-05-30 Instrukcija
Prašymas skirti papildomą finansavimą projektui Instrukcija 
   
De minimi Atitikties de minimis klausimynas Instrukcija
De minimis informacija apie planuojamas lėšas Instrukcija
De minimis Organizacijos atitikties klausimynas Iinstrukcija
   
   

Atmintinė dėl asmens duomenų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektuose:
Atmintinė dėl asmens duomenų


Projekto dalyvio apklausos anketos vertimai:

Eil.Nr. Anketos vertimas
1. Anketa lietuvių-anglų kalbomis
2. Anketa lietuvių-rusų kalbomis
3. Anketa lietuvių-arabų kalbomis
4. Anketa lietuvių-turkų kalbomis
5. Anketa lietuvių-azerbaidžianiečių kalbomis
6. Anketa lietuvių-dari kalbomis
7. Anketa lietuvių-farsi kalbomis
8. Anketa lietuvių-kurdų kalbomis
9.. Anketa lietuvių-puštūnų kalbomis
10. Anketa lietuvių-tamilų kalbomis
11. Anketa lietuvių-tadžikų kalbomis
12. Anketa lietuvių-tigrajų kalbomis

 

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-2.1.9-V-01 projektui:

Eil. Nr.  Forma  Formos pildymo instrukcija 
 1.  Mokėjimo prašymas   
2.   PMIF-2.1.9-V-01 informacija apie planuojamas lėšas 3 priedas  Instrukcija
3.   PMIF-2.1.9-V-01 Atitikties de minimis klausimynas 4 priedas  Instrukcija
4.   PMIF-2.1.9-V-01 Organizacijos atitikties klausimynas 6 priedas  Instrukcija
5.   Projekto dalyvio apklausos anketa PMIF-2.1.9-V-01  Instrukcija
Specialios formos PFSA Nr. PMIF-2.2.1-V-02 projektui:

Eil. Nr.  Forma Formos pildymo instrukcija
1. Mokėjimo prašymas     
2. Projekto dalyvio apklausos anketa PMIF-2.2.1-V-01 Instrukcija
3. PMIF-2.2.1-V-01 informacija apie planuojamas lėšas 3 priedas Instrukcija
4. PMIF-2.2.1-V-01 Atitikties de minimis klausimynas 4 priedas Instrukcija
5. PMIF-2.2.1-V-01 Organizacijos atitikties klausimynas 6 priedas Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-3.1.4-K-02 projektams:

Eil. Nr.  Forma  Formos pildymo instrukcija
1. PMIF-3.1.4-K-02 Turimos patirties aprašymas 4 priedas Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-1.2.2-K-02 projektams:

Eil. Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. PMIF-1.2.2-K-02 Turimos patirties aprašymas 4 priedas Instrukcija
2. PMIF-1.2.2-K-02 Atitikties de minimis klausimynas 6 priedas Instrukcija
3. PMIF-1.2.2-K-02 Organizacijos atitikties klausimynas 7 priedas Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-2.1.2-K-02 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Papildomos informacijos prašymas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
2. Atitikties de minimis klausimynas  (PFSA 6 priedas)  Instrukcija
3. Projekto dalyvio apklausos anketa (PFSA 7 priedas) Instrukcija
4. Projekto dalyvio apklausos anketa PMIF-2.1.2-K-02 su PP Instrukcija
5. Projekto dalyvio apklausos anketa PMIF-2-1-2-K-02 nuo 2020-10-16 Instrukcija nuo 2020-10-16
     

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-1.1.4-K-02 projektams:

Eil. Nr.                                       Forma                          Formos pildymo instrukcija
1. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas)  Instrukcija
2. Dalyvio anketa Instrukcija
3. Papildomos informacijos aprašymas  (PFSA 4 priedas)  Instrukcija
4. PMIF-1-1-4-K-02 Dalyvio anketa nuo 2020-10-23 Instrukcija nuo 2020-10-23


Specialios formos PFSA Nr. PMIF-3.2.2-K-03 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Papildomos informacijos aprašymas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
2. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas) Instrukcija
3. Organizacijos atitikties klausimynas (PFSA 7 priedas) Instrukcija
4. Pareiškėjo deklaracija (8 priedas) Instrukcija
5. Partnerio deklaracija (9 priedas) Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-3.3.1-V-01 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Mokėjimo prašymas Instrukcija
2. Projekto dalyvio apklausos anketa (PFSA 3 priedas) Instrukcija
3. Organizacijos atitikties klausimynas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
4. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas) Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-3.2.1-K-02 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Papildomos informacijos aprašymas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
2. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas) Instrukcija
3. Organizacijos atitikties klausimynas (PFSA 7 priedas) Instrukcija
4. Pareiškėjo deklaracija (PFSA 8 priedas) Instrukcija
5. Partnerio deklaracija (PFSA 9 priedas) Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-2.2.1-K-01 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Papildomos informacijos aprašymas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
2. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas) Instrukcija
3. Organizacijos atitikties klausimynas (PFSA 7 priedas) Instrukcija
4. Informacija apie planuojamas lėšas (PFSA 8 priedas) Instrukcija
5. Projekto dalyvio apklausos anketa (PFSA 9 priedas) Instrukcija
6. Mokėjimo prašymas Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-4.1-V-01 ir Nr. PMIF-4.2-V-01 projektams:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Prašymas skirti papildomą finansavimą projektui Nr. PMIF-4.1-V-01-001   Instrukcija
2. Prašymas skirti papildomą finansavimą projektui Nr. PMIF-4.2-V-01-001   Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-4.2-V-02 projektui:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Prašymas skirti papildomą finansavimą projektui Nr. PMIF-4.2-V-02-001   Instrukcija

Specialios formos PFSA Nr. PMIF-1.1.5-K-01 projekui:

Eil.Nr. Forma Formos pildymo instrukcija
1. Papildomos informacijos apršymas (PFSA 4 priedas) Instrukcija
2. Atitikties de minimis klausimynas (PFSA 6 priedas) Instrukcija
3. Organizacijos atitikties klausimynas (PFSA 7 priedas) Instrukcija
4. Informacija apie planuojamas lėšas (PFSA 8 priedas) Instrukcija
5. Projeko dalyvio apklausos anketa (PFSA 9 priedas) Instrukcija
6. Ataskaita apie asmenis, išklausiusius mokymus (PFSA 10 priedas) Instrukcija
7. Mokėjimo prašymas Instrukcija