Pabėgėlių priėmimo centras

Pabėgėlių priėmimo centras

Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė įstaiga, teikianti ir organizuojanti apgyvendinimą, aprūpinimą ir integracijos paramos teikimą užsieniečiams, gavusiems prieglobstį, nelydimiems nepilnamečiams, prieglobsčio prašytojams, prekybos žmonėmis aukoms ir perkeltiems asmenis. Pabėgėlių priėmimo centre įgyvendinami projektai „Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis“, „Lietuva - kitataučių užuovėja“, "Atrask save Lietuvoje". Daugiau informacijos: http://www.rppc.lt/