Kvietimu teikti paraiškas planas (2020 06 01)

Projektų finansavimo sąlygų aprašai

Patvirtintos formos pareiškėjams ir projektų vykdytojams


2020 m. gegužės 13 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 29 d. 17:00 val.

Pasibaigęs terminas teikti paraiškas

2020 m. gegužės 6 d. stabdomas paraiškų teikimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02

2020 m. kovo 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02.

2020-03-09 Paskelbtas kvietimas Nr.  PMIF 1.2.2-K-02 teikti paraiškas  pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.2-K-02.  Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. balandžio 30 d.


Iki 2019 m. pab. įvykdyti kvietimai