PMIF projektų partnerių atranka
Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto pagal ypatingo atvejo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.1-V-02 partnerių atranka:
Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto, kuris bus įgyvendinamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašą  Nr. PMIF-4.1-V-02 (toliau - PFSA), pareiškėjas Pabėgėlių priėmimo centras turi organizuoti viešą projekto partnerių atranką. 
Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos turi pateikti PFSA 12 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el.paštu [email protected]

2022-04-05 Pabėgėlių priėmimo centras skelbia partnerių atranką įgyvendinti projektui pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingą atvejį "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės narės". Daugiau informacijos:
RPPC – Pabėgėlių priėmimo centras - Pabėgėlių priėmimo centras
Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto pagal ypatingo atvejo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.1-V-02 partnerių atranka:
Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto, kuris bus įgyvendinamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašą  Nr. PMIF-4.1-V-02 (toliau - PFSA), pareiškėjas Pabėgėlių priėmimo centras turi organizuoti viešą projekto partnerių atranką. 
Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos turi pateikti PFSA 12 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el.paštu  ir   

2016-09-16 Pabėgėlių priėmimo centras skelbia partnerių atranką įgyvendinti projektui pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingą atvejį "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės narės". Daugiau informacijos:
http://www.rppc.lt/news_read2,24814,lt.html 

Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto pagal ypatingo atvejo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02 partnerių atranka:
Valstybinio planavimo būdu atrenkamo projekto, kuris bus įgyvendinamas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02 (toliau - PFSA), pareiškėjas Pabėgėlių priėmimo centras turi organizuoti viešą projekto partnerių atranką. 
Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos turi pateikti PFSA 12 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el.paštu  ir   
 2016-02-25 
Pabėgėlių priėmimo centras skelbia partnerių atranką įgyvendinti projektui pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingą atvejį "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės". Daugiau informacijos:
http://www.rppc.lt/news_read2,23653,lt.html Projektų partnerių atranka pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. PMIF-2.1.2-K-01
:

2015 m. gruodžio 18 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal atnaujintas konkurso sąlygas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmą "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas". Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. vasario 1 d. 17.30 val.

Pareiškėjai, planuojantys projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), turi viešai atsirinkti partnerį pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 ir 131 punktų reikalavimus. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki galutinio paraiškų pateikimo termino pabaigos turi pateikti 131 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el. paštu   ir . Pareiškėjų pateikta informacija apie projekto partnerių atranką bus skelbiama šiame tinklapyje.


2016-01-20 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai skelbia partnerių atranką įgyvendinti planuojamam projektui pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo ,,Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo  „Integracijos priemonės“ 2 veiksmą ,,Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“. Daugiau informacijos:  
http://chamber.lt/LT/Pradzia2/Naujienos/Skelbimas

2016-01-13
 Vilniaus arkivyskupijos Caritas  skelbia Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo ,,Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo  „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo ,,Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“  planuojamam projektui partnerių atranką. Daugiau informacijos:
 http://www.vilnius.caritas.lt/naujienos/600-usienieciu-integracijos-programa-iesko-partneriu.html