Europos Komisija kviečia prisijungti prie politikos formavimo migrantų integracijos srityje

Kai žmonės įsikuria Europoje, svarbu, kad jie turėtų tas pačias teises ir pareigas kaip ir visi kiti. Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, būstu, švietimu ir užimtumu leidžia jiems išnaudoti visą savo potencialą. Migrantų integracija yra visų interesas, ji skatina stiprias ir darnias bendruomenes ir apsaugo nuo izoliacijos ir segregacijos problemų. Pasitelkę konsultacijas su visuomene ir ekspertų grupę, paprašysime, kad politikos formavimo procese dalyvautų labiausiai tie, kuriems daro įtaką mūsų politika. Tai yra Europos gyvenimo būdas. (Margaritis Schinas, Europos Komisijos pranešimas spaudai)

Siekdama formuoti efektyvią integracijos politiką ir sukurti visiems vienodas gyvenimo sąlygas Europoje, Europos Komisija inicijuoja konsultacijas su visuomene ir prašo iki š. m. spalio 21 d. užpildyti klausimyną dėl migrantų ir migrantų kilmės įtraukties ir integracijos klausimų.

Papildomai Europos Komisija kviečia migrantų kilmės asmenis ir juos atstovaujančias organizacijas teikti paraiškas tapti Komisijos migrantų nuomonės ekspertų grupės nariu. Paraiškas kviečiama teikti iki rugsėjo 21 d.