Europos Komisija pristato šalyse narėse vykdomus prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektus

Europos Komisija išleido leidinį Snapshots, kuriame pristatomi skirtingose šalyse narėse vykdomi prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektai. Prašome susipažinti:

Parsisiųsti leidinį