Rengiama 2021-2027 m. nacionalinė PMIF programa

Informuojame, kad Stebėsenos komitetui pristatytas ir Europos Komisijai neformalioms deryboms pateiktas 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės programos projektas:

Projektas lietuvių kalba

Projektas anglų kalba