Eil. Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas ir projekto kodas Projekto sutarties pasirašymo data, sutarties numeris Projekto rangovo/-ų pavadinimas (jei taikoma) Projekto tikslas ir numatomi pasiekimai Projekto pradžios ir pabaigos datos Projekto biudžetas ir bendrojo finansavimo norma Konkretus PMIF programos tikslas Intervencinių priemonių rūšių kodai Projekto įgyvendinimo vieta (jei projektas įgyvendinamas keliose vietose - projekto vykdytojo registracijos vieta)
1 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ Nr. PMIF-1.01-V-01-01 2023-11-12 PMIF-2023-00501 UAB „Jungtiniai Projektai“ Padidinti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų skaičių ir pagerinti apgyvendinimo sąlygų kokybę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Planuojama pastatyti multifunkcinį pastatų kompleksą ir viename iš komplekso korpusų 2 aukšte įrengti apgyvendinimui skirtas erdves 75 prieglobsčio prašytojams. Pradžia: 2023-06-20 Pabaiga: 2024-06-30

1 010 409,00 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

001.Priėmimo sąlygos

012 Infrastruktūra

001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis

003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos , Užsieniečių registracijos centras  Pabradėje
2 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" Nr. PMIF-1.03-V-01-01 2024-02-07 PMIFV-2024-00018 Netaikoma Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę naudotis nemokamomis vertėjų paslaugomis, valstybės garantuojama teisine pagalba ir kitas prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą. Įgyvendinant projektą, 300 tikslinės grupės atstovų bus: – suteikta 560 teisinių konsultacijų ir paslaugų, – suteikta 1068 vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos. Pradžia: 2024-01-01 Pabaiga: 2024-12-30

2 49 997,51 Eur  

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

002. Prieglobsčio procedūros;  

011. Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams;

001. Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis;

003. Nė vienas iš aukščiau išvardytų;

Projektas ar jo dalis įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projekto vykdytojo adresas: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilnius, L. Sapiegos g. 1
3.  Vilniaus Arkivyskupijos Caritas „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams“ 1.02-K-01-01 2024-03-22 PMIF-2024-00076 Netaikoma Projekto tikslas – teikti tinkamas priėmimo sąlygas užtikrinančias paslaugas  ir materialinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems VSAT URC apgyvendinimo vietose, arba gyvenantiems pasirinktose gyvenimo vietose. Įgyvendinant projektą, 300 tikslinės grupės atstovų bus suteikta parama ir suteikta kitokio pobūdžio parama, įskaitant informaciją ir pagalbą prieglobsčio procedūros metu. Pradžia: 2023-09-01 Pabaiga: 2025-12-31

500 000,00 Eur  

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

001.Priėmimo sąlygos

011 Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams

001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis

003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos , Užsieniečių registracijos centras  Pabradėje, dienos  centras "Kultūrų įkalnė" Pabradėje, adresu Įkalnės g. 7 ir Vilniuje, adresu Kalvarijų g. 39 Vilniaus Arkivyskupijos Carito būstinė.