Siekdama informuoti visuomenę apie numatomus kvietimus teikti paraiškas, vadovaujančioji institucija vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje skelbia jų tvarkaraštį ir jį periodiškai atnaujina iki kiekvienų metų sausio 31 d., iki gegužės 31 d., iki rugsėjo 30 d. 

  1. Preliminarus kvietimų teikti paraiškas planas (2023-05-31)
  2. Kvietimų teikti paraiškas planas (2023-09-30)
  3. Kvietimų teikti paraiškas planas (2024-01-31)