Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo misnistro 2022 metų lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-761 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų nacionalinės programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ patvirtinta Stebėsenos komiteto sudėtis.

Informuojame, kad pirmasis Stebėsenos komiteto posėdis vyks 2022 metų gruodžio 1 d. nuotoliniu būdu Zoom platformoje:

2022 m. gruodžio 1 d. Stebėsenos komiteto posėdžio darbotvarkė

Stebėsenos komiteto darbo reglamentas 2021-2027 m.

Nešališkumo-konfidencialumo deklaracija

Bendrieji projektų atrankos kriterijai. Projektas

Posėdžio skaidrės