Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 metų lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-761 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų nacionalinės programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ patvirtinta Stebėsenos komiteto sudėtis.

Stebėsenos komitetas veikia darbo reglamento nustatyta tvarka: Stebėsenos komiteto darbo reglamentas 2021-2027 m.

Stebėsenos komiteto posėdžiai:

 

 

Apklausos raštu