Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 m. veiksmų programa

Programa LT

Programa EN

2023 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimu C(2023)6791, patvirtintas Lietuvos veiksmų programos dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021-2027 m. laikotarpiu programos pakeitimas sfc2021-PRG-2021LT65AMPR001-2-0 .