Naujienos

Patvirtintos 2021-2027 m. projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams
2022 m. rugsėjo 5 d. patvirtinta 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo veiksmų programa
Pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ derinimas
Pagal Europos Komisijos pastabas tikslinamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021-2027 m. programos projektas

PMIF
PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Investicijos

PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų)