Naujienos

Patvirtinti 2021-2027 m. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondą reglamentuojantys ES teisės aktai
Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa
Iki birželio 11 d. pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui
Kvietimas į Active Youth organizacijos vykdomo projekto informacinį renginį balandžio 15 d. 15 val.
Skelbiamas kvietimas teikti paraišką savanoriško grįžimo ir reintegracijos vykdymo veikloms

PMIF
PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Investicijos

PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų)