Naujienos

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas tarptautiniams prieglobsčio, migracijos ir integracijos projektams finansuoti
Europos Komisija kviečia prisijungti prie politikos formavimo migrantų integracijos srityje
Pradedamas vykdyti projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“
Planuojamas Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos vertinimas. Lauksime jūsų pastabų projektų konkurso atrankos kriterijams

PMIF
PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Investicijos

PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų)