Naujienos

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo kvietimas (PMIF-2024-TF2-AG-THB) teikti paraiškas dėl trečiųjų šalių (ne ES valstybių narių) asmenų, tapusių prekybos žmonėmis aukomis, pagalbos, paramos ir integracijos
Parengtos projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams rekomendacijos 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui
Siekiame didinti Lietuvos kompetencijas, reikalingas pažeidžiamiems asmenims atpažinti ir paslaugoms jiems teikti.
Patvirtintos 2021-2027 m. projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams

PMIF
PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Investicijos

PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų)