Pasirašytos sutartys su pareiškėjais

Eil.
Nr. 

Projekto kodas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto pavadinimas

ES lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Projektui skirtos lėšos viso

Daugiau info

1. KONKRETUS TIKSLAS: BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA

1.1. NACIONALINIS TIKSLAS: PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS

1.1.1 VEIKSMAS: PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS

 1.

PMIF-1.1.1-V-01-001

 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba 

495 276,04 

 165 092,01

 660 368,05

Info

2.

PMIF-1.1.1-V-02-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  

 -

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas) 

197 584,50

65 861,50

263446,00

Info

3.

PMIF-1.1.1-V-03-001

Pabėgėlių priėmimo centras

-

Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas

123 235,09 

41 078,36

164 313,45

Info

1.1.2 VEIKSMAS: SĄLYGŲ APKLAUSOMS ATLIKTI IR PRIEGLOBSČIO PROCEDŪROMS VYKDYTI SUKŪRIMAS 

 4.

PMIF-1.1.2-V-01-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Kontrolinio praėjimo punkto statyba 

 656 810,86

 218 936,96

875 747,82

Info 

 1.1.3 VEIKSMAS: "EURODAC" SISTEMOS ĮSIGIJIMAS IR PRIEŽIŪRA

 5.

PMIF-1.1.3-V-01-001 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

1. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
(toliau - VPK)2.  Kauno apskrities VPK
3. Klaipėdos apskrities VPK
4. Panevėžio apskrities VPK
5. Telšių apskrities VPK
6. Šiaulių apskrities VPK
7. Utenos apskrities VPK
8. Marijampolės apskrities VPK
9. Alytaus apskrities VPK
10. Tauragės apskrities VPK
11. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
12. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie VRM
13. VSAT Užsieniečių registracijos centras
14. VSAT Vilniaus rinktinė
15. VSAT Lazdijų rinktinė
16. VSAT Ignalinos rinktinė
17. VSAT Varėnos rinktinė
18. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė
19. VSAT Pagėgių rinktinė

"Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra 

363 636,64

 121 212,21

484 848,85

Info

1.1.4 VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS  

 6.

PMIF-1.1.4-K-01-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos  centras

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

297 476,93

99 158,97

396 635,90

Info 

 7.

PMIF-1.1.4-K-02-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos  centras

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas

450 906,63

150 302,21

601 208,84

Info 

 8.

PMIF-1.1.4-V-01-001

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas

82 500,00

27 500,00

110 000,00

 Info

 9.

PMIF-1.1.4-V-02-001 

 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas

82 500,00 

 27 500,00

110 000,00 

 Info

10.

PMIF-1.1.4-V-03-001

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose

187 500,00

62 500

250 000,00

Info

 11.

PMIF-1.1.5-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

 Prieglobsčio srities specialistų mokymai

 26 068,06

8 689,35 

34 757,41 

Info 

 12.

PMIF-1.1.5-K-01-001 

VšĮ Diversity Development Group

 

 Vilniaus arkivyskupijos Caritas

 Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje

141 121,92 

 47 040,64

 188 162,56

Info

1.2.1. VEIKSMAS: SISTEMOS APIE KILMĖS ŠALIS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE PRIEGLOBSTĮ RINKIMO TOBULINIMAS 

1.2.2. PRIĖMIMO SĄLYGŲ STEBĖSENA 

 13.

PMIF-1.2.1-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 -

Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas 

69 509,74 

23 169,91 

92 679,65 

Info 

14. 

 PMIF-1.2.2-K-01-001

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

 

 

 Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

 23 776,93

7 925, 64 

 

 31 702,57 

Info

15.

PMIF-1.2.2-K-02-001

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

-

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena

38 620,24

12 873,41

51 493,65

Info

2. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA

2.1. NACIONALINIS TIKSLAS: INTEGRACIJOS RPIEMONĖS 

2.1.1. VEIKSMAS: LIETUVOS NACIONALINĖS UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGIJOS PARENGIMAS 

16. 

PMIF-2.1.1-K-01-001

 Lietuvos socialinių tyrimų centras

VšĮ Diversity Development Group

 Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas

 15 000,00

5 000,00 

20 000,00 

Info

2.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS

17. 

PMIF-2.1.2-V-01-001

Pabėgėlių priėmimo centras

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis

524 982,41

174994,14

699 976,55

Info

18. 

PMIF-2.1.2-K-01-001 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

Infocentras migrantams 

 332 566,75

110 855,58 

443 422,33 

Info

19. 

PMIF-2.1.2-K-01-002 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas 

Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS 

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste

307 876,70 

102 625,57 

410 502,27 

Info

20. 

PMIF-2.1.2-K-01-003 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -

Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT 

328 796,92 

109 598,98 

438 395,90 

Info 

 21.

PMIF-2.1.2-K-02-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ Socialinių mokslų kolegija

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste

396 203.41

132 067,80

528 271.21

 Info

22.

PMIF-2.1.2-K-02-002

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras 434 199.29  144 799.10   578 932,39  Info

 23.

PMIF-2.1.2-K-02-003

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras  430 192.60 143 397.57  573 590.14  Info

 24.

PMIF-2.1.3-K-02-001 

 Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"

VšĮ "Europos namai" 

Lietuvos identitetas - tautų mozaika 

 161 520,40

53 840,13 

 215 360,53

Info 

 25.

PMIF-2.1.5-K-01-001

VŠĮ Diversity Development Group 

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

 76 646,97

 25 548,99

 102 195,96

Info

26.

PMIF-2.1.9-V-01-001

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Vilniaus kolegija

Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija

Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis

186 762,99  

62 254,33

249 017,32

Info

 27.

PMIF-2.2.1-K-01-001 

VŠĮ Diversity Development Group 

 Lietuvos Raudono Kryžiaus draugija

 Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

 130 350,00

43 450,00 

173 800,00 

Info 

28.

PMIF-2.2.1-V-01-001

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

VŠĮ Diversity Development Group

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kauno miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams

224 992,68

74 997,56

299 990,24

Info

 3. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS

 3.1. NACIONALINIS TIKSLAS: SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

 3.1.1. VEIKSMAS: GRĄŽINAMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

29. 

PMIF-3.1.1-V-01-001 

 Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos

 -

Grąžinamų ir
išsiunčiamų
asmenų apgyvendinimo
sąlygų gerinimas ir
saugumo užtikrinimas 

444 431,25
 

148 143,75 

592 575,00 

Info

3.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS 

 30.

PMIF-3.1.2-V-01-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas

15 016,50

5 005,50

20 022,00

 Info

 31.

PMIF-3.1.2-V-01-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

121 875,00

40 625,00

162 500,00

 Info

32.

PMIF-3.1.2-V-02-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas

 6 502,50

 2 167,50

8 670,00 

Info

33.

PMIF-3.1.2-V-02-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

114 985,27

38 328,43

153 313,70

Info

             3.1.4.VEIKSMAS:IŠSIUNTIMOPERACIJŲSTEBĖSENA

34. 

PMIF-3.1.4-K-01-001

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

-  

Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena 

 27 294,68

9 098,23 

36 392,91 

Info

35.

PMIF-3.1.4-K-02-001

VŠĮ Diversity Development Group

-

Išsiuntimo operacijų stebėsena

52 476,90

17 492,30

69 969,20

Info

3.2. NACIONALINIS TIKSLAS: GRĄŽINIMO PRIEMONĖS 

 3.2.1. VEIKSMAS: SAVANORIŠKAS GRĮŽIMAS

 36.

PMIF-3.2.1-K-01-001 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras 

 GPU - grįžimo pagalba užsieniečiams

194 993,20

64 997,73 

259 990,93

Info 

 37.

PMIF-3.2.1-K-02-001 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras 

GPU2 - grįžimo pagalba užsieniečiams 2 

325 252,76

 108 417,59

433 670,35 

Info

3.2.2. VEIKSMAS: REINTEGRACIJA KILMĖS ŠALYJE

 38.

PMIF-3.2.2-K-02-001  

Tarptautinės migracijos
organizacijos Vilniaus
biuras 

Reintegracija 
tėvynėje

36 496,11

12 165,37 

 48 661,48

Info 

3.2.3. VEIKSMAS: PRIVERSTINIS GRĄŽINIMAS

39. 

PMIF-3.2.3-V-01-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas

16 947,15

5 649,05

22 596,20

 Info

40. 

PMIF-3.2.3-V-01-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

255 947,25

85 315,75

341 263,00

 Info

 41.

PMIF-3.2.3-V-02-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

 286 425,00

 95 475,00

381 900,00 

 Info

3.3  NACIONALINIS TIKSLAS: PRAKTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONĖS

3.3.1. VEIKSMAS: PRAKTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONĖS

42. 

PMIF-3.3.1-V01-001

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras

 

-

 

Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

 

592 396,37

 

197 465,46

 

789 861,83

 

Info

 

4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ
4.1. YPATINGAS ATVEJIS: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ TREČIOSIOS VALSTYBĖS TERITORIJOS

43. 

PMIF-4.1-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Valstybės saugumo departamentas 

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos 

 299 880

 -

 299 880

 Info

44. 

PMIF-4.1-V-02-001 

Pabėgėlių priėmimo centras  

1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
3. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Atrask save Lietuvoje 

 

716 164,64

 -

716 164,64

 Info

4.2. YPATINGAS ATVEJIS: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS

45.

PMIF-4.2-V-01-001

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės saugumo departementas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką

771 441,74

 -

771441,74

 Info

46.

PMIF-4.2-V-02-001 

Pabėgėlių priėmimo centras 

1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
3. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Lietuva - kitataučių užuovėja 

2 947 909,39 

 -

2 947 909,39 

 

Info