2023-10-23 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skiriamas finansavimas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. programos lėšų Pabėgėlių priėmimo centro įgyvendinamam projektui Nr. PMIF-1.1.1-V-04-001  "Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo sąlygų gerinimas" iki 530 046,14 eurų, įgyvendinamam pagal proketų finansavimo sąlygų aprašą Nr. Nr. PMIF-1.1.1-V-04.

2023-09-25 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skiriamas papildomas finansavimas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. programos lėšų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reiklų ministerijos įgyvendinamam projektui Nr. PMIF-3.1.2-V-02-002  "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" iki 51 355,74 eurų, įgyvendinamam pagal proketų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.2-V-02.

2023-09-12 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skiriamas papildomas finansavimas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. programos lėšų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reiklų ministerijos įgyvendinamam projektui Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001  "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" iki 200 000 eurų, įgyvendinamam pagal projektų finsnavimo sąlygų aprąšą Nr. 1.1.4-V-02.

2023-02-28 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Migracijos departamento projektui Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001 "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" iki 51 259,67 eurų, įgyvendinamam pagal finansavimo sąlygų aprąša Nr. PMIF-1.1.4-V-02.

2022-12-06 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projektui Nr. PMIF-2.1.2-K-02-003  „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras“ iki 155845,69 eurų, įgyvendinamam pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02.

2022-12-06 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui Nr. PMIF-2.1.2-K-02-001 „Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“ iki 140 470,95 eurų, įgyvendinamam pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02.

2022-08-29 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui Nr. PMIF-4.1-V-02-002 "Įsikurk Lietuvoje" iki  150 000 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.1-V-02.

2022-02-09 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamam projektui Nr. PMIF-1.1.1-V-02-001 "Prieglobsčio prašytojų bendrabučio remontas" iki    300 000 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.1-V-02.

2021-11-17 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pripažintas netekusiu galios įsakymas dėl finansavimo skyrimo Pabėgėlių priėmimo centro įgyvendinamam projektui „Pabėgėlių administravimo informacinė sistema“ iki 198 845,72 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-V-02

2021-11-17 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sumažintas skirtas finansavimas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamam projektui „Prieglobsčio srities specialistų mokymai“ iki 16 058,03 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-V-01, taip pat pripažintas netekusiu galios LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo iki 14 757,41 eurų

 2021-10-20 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro įgyvendinamam projektui „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ iki 300 246,49 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.9-K-01. 2021-11-23 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas papildomo finansavmo įsakymas skiriant projektui iki 300 806,16 eurų

2021-10-05 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Vilniaus arkivyskupijos Caritas įgyvendinamam projektui Nr. PMIF-1.1.4-K-02-001 ,,Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas“ iki 175 922,46 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-K-02

2021-10-05 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgyvendinamam projektui PMIF-3.1.1-V-01-001 "Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas" iki 191 087,83 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.1-V-01

2021-10-05 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgyvendinamam projektui PMIF-3.2.3-V-02-001 „Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas“ iki 82 457,00 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.3-V-02

2021-08-13 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui projektui Nr. PMIF-2.1.7-K-01-002 "Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas" iki 249970,10 eurų pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.7-K-01

2021-07-26  Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Migracijos departamento projektui Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001 "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" iki 174 249,00 eurų

2021-07-19  Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro projektui Nr. PMIF-3.2.2-K-04-001 "Savanoriško grįžimo pagalba ir reintegracija kilmės šalyje" iki 248 780,53 euro pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2-K-04

 2021-07-13 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Mykolo Romerio Universiteto projektui „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ iki 59 874,27 euro pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.3-K-01

2021-07-01 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui „Pabėgėlių administravimo informacinė sistema“ iki 198 845,72 euro pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-V-02

2021-06-16 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui „Ateitį kurkime šiandien“ pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-V-01 (481 255,55 eurų)

2021-04-28 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ projektui „Būkim pažįstami“ pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.3-K-03 (250 000 eurų)

2021-04-26 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.6-K-01 (294 978,60 eurų) šiems porjektams:

Nr. PMIF-2.1.6-K-01-002 „Laukiamas: iš svetur“ 31 592,36 eurų, vykdytojas VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas;
Nr. PMIF-2.1.6-K-01-004 „Bendruomenių tiltai“ 199 591,58 eurų, vykdytojas Vilniaus arkivyskupijos Caritas;
Nr. PMIF-2.1.6-K-01-005 „Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje“ 63 794,66 eurų, vykdytojas Pabėgėlių priėmimo centras

2021-04-08 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas VšĮ Menų agentūra “Artscape” projektui “Kai susitinka istorijos” pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.3-K-03 (249 710,02 eurų)

2021-03-03 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Migracijos departamento  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijo sprojektui „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-V-02 (97 171,50 eurų)

2021-03-03 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas VŠĮ Diversity Development Group projektui „Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.5-K-01 (34 985,16 eurų)

2021-02-10 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui  „Atrask save Lietuvoje“ pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.1-V-02 (53 948,36 eurų)

2020-08-31 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas VšĮ Diversity Development Group projektui "Išsiuntimo operacijų stebėsena" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02 (69 969,20 eurų)

2020-08-12 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektui "Prieglobsčio prašytojų bendrabučio remontas" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.1-V-02 (126 781,00 eurų)

2020-07-28 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Pabėgėlių priėmimo centro projektui "Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-V-01 (350 958,71 eurų)

2020-07-24 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektui "Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.9-V-01 (249 017,32 eurų)

2020-07-03 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projektui „Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena“ pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.2-K-02 (51 493,65 eurų).

2020-06-18 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektui "Prieglobsčio srities specialistų mokymai" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-V-01 (14 757,41 eurų)

2020-06-12 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Socialinių paslaugų priežiūros departamento projektui pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF- 2.2.1-V-01 (299 990, 24 eurų)

2020-06-08 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais skirtas finansavimas šiems projektams:

- Pabėgėlių priėmimo centro projektui pagal PFSA Nr. PMIF-1.1.1-V-03 (iki 164 313,45 eurų);

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF-3.3.1-V-01 (iki 197 260,80 eurų);

- papildomas finansavimas skirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF- 3.1.1-V-01 (iki 197 286,83 eurų).

2020 m. balandžio mėn. skirtas 250 000 Eur finansavimas Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos projekto „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose“ įgyvendinimui (pagal PFSA Nr. Nr. PMIF-1.1.4-V-03)