PMIF projektų sukurti produktai
Projekto vykdytojas Projekto kodas  Projekto pavadinimas  Projekto metu sukurtas produktas             
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija PMIF-2.1.2-K-02-003 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Infocentras Lankstinukai
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija PMIF-1.2.2-K-01-001  Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

PMIF priėmimo sąlygų stebėsenos metinė ataskaita 2017 04 - 2018
PMIF priėmimo sąlygų stebėsenos metinė ataskaita 2018 metai 

Priėmimo sąlygų stebėsenos metinė ataskaita 2019 metai

Lietuvos socialinių tyrimų centras PMIF-2.1.1-K-01-001 Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas
 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  PMIF-2.1.2-K-01-001  Infocentras migrantams  Lankstinukas
 Vilniaus arkivyskupijos Caritas  PMIF-2.1.2-K-01-002  Bendruomeninis instegracijos centras Vilniaus mieste  Lankstinukas
 Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras  PMIF-3.2.1-K-01-001  GPU- grįžimo pagalba užsieniečims  Informaciniai leidiniai apie savanorišką grįžimą:
leidinys lietuvių kalba;
leidinys anglų kalba;
leidinys rusų kalba;
leidinys arabų kalba;
leidinys gruzinų kalba;
leidinys vietnamiečių kalba.
 Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras  PMIF-3.2.1-K-02-001 GPU2 - grįžimo pagalba užsieneičiams 2 Lankstinukai lapie savanorišką grįžimą:
- lakstinukas  lietuvių kalba;
lankstinukas anglų kalba;
lankstinukas rusų kalba;
lankstinukas arabų kalba;
lankstinukas azerbaidžianiečių kalba;
lankstinukas tadžikų kalba.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija PMIF-2.1.2-K-01-003 Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT Lankstinukas
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras PMIF-2.1.3-K-02-001 Lietuvos identitetas - tautų mozaika Skiltis portale
Lauko plakatas 
Radio reportazas 123, 45, 6, 7, 8
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija PMIF-3.1.4-K-01-001 Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena Išsiuntimų operacijų stebėsenų metinė ataskaita 2017.03-2018.03
Išsiuntimų operacijų stebėsenų metinė ataskaita 2019.01-2020.03
Migracijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos PMIF-1.1.4-V-01-001 Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas Atmintinės apie prieglobsčio procedūrą Lietuvoje, prieglobsčio prašytojų teises ir pareigas:
atmintinė anglų kalba
atmintinė rusų kalba
atmintinė arabų kalba
atmintinė gruzinų kalba
atmintinė prancūzų kalba
atmintinė vietnamiečių kalba
atmintinė dari kalba
atmintinė puštų kalba
atmintinė hindi kalba
atmintinė ispanų kalba
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija PMIF-2.1.2-K-02-002 Raudonojo Kryžiaus Kauno centras Lankstinukas