Svarbiausi Projekto vykdytojui:

2015 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-319 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-608 dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo

Kiti teisės aktai

2015 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-432 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-145 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-685 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšų naudojimo plano patvirtinimo

2015 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-284 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo

2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-641 dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo 

2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 149 dėl Institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje paskyrimo.

2015 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-42 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos veiksmų ir projektų kodavimo aprašo patvirtinimo (aprašas)

2015 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-38 dėl Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos naudojimo aprašo patvirtinimo (aprašaspriedas)

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-73 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A1-72 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" nauja redakcija (Taisyklės123456, 7)

2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-346 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo grąžintų ir grąžintinų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo"

2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1459 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių pakeitimo