2. Konkretus tikslas. Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija

Skirtingai nei TŠP prieglobsčio suteikimo atveju, teisėtai Lietuvoje gyvenančių TŠP integracijos politikos valdymas nėra pakankamai reglamentuotas. PMIF lėšos bus skirtos trūkumams TŠP integracijos srityje pašalinti. Siekiant pagerinti TŠP integracijos politiką ir įgyvendinti integracijos priemones, bus parengta TŠP integracijos strategija ir vykdoma TŠP integracijos procesų stebėsena. Paslaugų teikimas TŠP bus sutelktas integracijos centruose. Siekiant užtikrinti stipresnį integracijos priemonių poveikį, bus keliama šioje srityje dirbančių specialistų kompetencija, stiprinamas bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų, organizacijų ir skatinama visuomenės tolerancija. Naudojant PMIF finansavimą bus pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

 • Pagerinta TŠP integracijos politika ir jų integracijos procesai
 • Padidintos TŠP žinios, pagerinti TŠP kalbos įgūdžiai ir kitos kompetencijos bei gebėjimas pasirūpinti savo socialine ir ekonomine padėtimi
 • Pagerinti santykiai tarp TŠP ir vietos bendruomenės

2.1. Nacionalinis tikslas. Integracijos priemonės

 • "Lietuvos nacionalinės užsieniečių integracijos strategijos parengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.1-K-01
 • "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-V-01
 • "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-2.1.2-K-01
 • „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-K-02.  
 • "Tolerancijos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-2.1.3-K-01. Pripažintas netekusiu galios 
 • "Tolerancijos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-2.1.3-K-02
 • "Tolerancijos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.3-K-03
 • „Migracijos ir integracijos informacinė platforma“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.5-K-01
 • „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.6-K-01
 • „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.7-K-01
 • „Švietimo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams stiprinimas ir pritaikymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.9-V-01

2.2. Nacionalinis tikslas. Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

 • "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.2.1-K-01
 • „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.2.1-V-01
 • „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.2.1-V-02